Twój sklep z olejkami eterycznymi

Zarejestruj konto zniżkowe

Zarejestruj się

Zaloguj się

Jakość CPTG olejków- co to takiego ?

Na świecie nie funkcjonuje jeden ogólny standard jakości dla olejków eterycznych ani żadna oficjalna jednostka certyfikująca. Dlatego firma dōTERRA stworzyła własny niezwykle rygorystyczny standard kontroli jakości CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade – Certyfikowana Czysta Jakość Terapeutyczna) polegający na poddaniu każdej partii olejków eterycznych szeregowi analiz laboratoryjnych. Jego celem jest zagwarantowanie czystości i skuteczności terapeutycznej dystrybuowanych olejków. To bardzo ważne badania ,które dają nam pewność że to produkt który mamy w butelce jest 100 % wyciągiem i możemy go bezpiecznie użyć .

Kontrola jakości CPTG obejmuje 3 etapy i rozpoczyna się tuż po destylacji. Badanie każdej partii olejku obejmuje na tym etapie. Są to bardzo ważne i dokładne badania olejków:

Ocenę organoleptyczną (sensoryczną) tych właściwości olejków eterycznych, które można sprawdzić za pomocą smaku, wzroku, dotyku i węchu. Jest to wstępny etap kontroli jakości umożliwiający rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości po nietypowym zapachu, niejednolitej konsystencji lub dziwnym kolorze.
Chromatografię gazową – czyli badanie pod kątem składu chemicznego.
Spektrometrię mas – określającą dodatkowo ilość poszczególnych składników chemicznych i ich proporcje, co rzutuje na siłę działania olejku.
Chromatografię chiralną – w celu wykluczenia obecności jakichkolwiek elementów syntetycznych.
Analizę izotopową – w celu wykluczenia jakichkolwiek zafałszowań w postaci domieszek.

Ale to nie koniec jest także druga runda takich badań:
Druga runda testów przeprowadzana jest już w zakładzie produkcyjnym dōTERRA, służy upewnieniu się, czy otrzymany olejek eteryczny jest tym samym, który został wydestylowany i przetestowany i obejmuje:

Ocenę organoleptyczną – ponownie.
Badanie mikrobiologiczne – pod kątem ewentualnej obecności drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów, pleśni).
Spektroskopię fourierowską – do analizy składu chemicznego pod kątem potwierdzenia stałej mocy i identycznych właściwości kolejnych partii danego olejku, a wyniki badań porównywane są ze stanowiącymi punkt odniesienia wynikami referencyjnymi.
Badanie na obecność metali ciężkich i pestycydów.

Trzecia seria badań obejmuje:
Trzecią serię badań przeprowadza się po napełnieniu butelek olejkiem, żeby wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenia lub nieoczekiwane zmiany, które mogły wystąpić podczas tego procesu i mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość, trwałość i właściwości olejku. Jest to:

Ocena organoleptyczna – ponownie.
Badanie mikrobiologiczne pod kątem drobnoustrojów – ponownie.
Spektroskopia fourierowska – ponownie.
Badanie stabilności.
Standard jakości opracowany i wdrożony przez firmę dōTERRA jest niezwykle wyśrubowany i gwarantuje czystość i moc, a więc bezpieczeństwo stosowania i właściwości terapeutyczne olejków eterycznych.

A na koniec każdy z nas może powiedzieć SPARWDZAM!

Na stronie Sourcetoyou po wpisaniu nr partii możemy odczytać wyniki analiz laboratoryjnych dla interesującej nas partii olejku. Wpisując kod z buteleczki ,którą mamy na dnie i samemu sprawdzić wszystkie komponenty danego olejku.

Teraz już wiesz dlaczego jest tak ważne to aby olejek był 100 % wyciągiem.

https://sourcetoyou.com/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart